מוסדות “אור מאיר ושער השמים” אשר בקרית אתא ברחוב מימון 1 נוסדו בשנת תשנ”ו.

תחילת דרכו של המוסד במקום עזוב ושומם מתורה ויראת שמים במבנה אשר קירותיו רעועים ואינם מסויידים והרצפה אינה מרוצפת.

קמו קומץ אנשים ובראשם הרב ארי’ה סויסה שליט”א ובמו ידיהם טרחו ועמלו רבות הן בנשיאת דלאיי חול והן בניקיון המקום ולהביאו למקום עם תנאים מינימליים. מאז החלו ללמוד קומץ אנשים ועד מהרה התווספו הלומדים.

כיום נמנים בישיבה עשרות אנשים ביניהם אנשי גיל הזהב הלומדים מדי בוקר בשיעורו היומי של הרב ארי’ה סויסה שליט”א הכולל שיעורי תורה בנושאים: גמרא, משנה, חומש, הלכה, מוסר ועוד.

כמו כן, מתקיימים שיעורי ערב בנושאים רבים ומגוונים, כגון הלכה, נ”ך, זהר הקדוש, תלמוד ועוד.

כל זאת ללא עזרת גופים שונים, אלא מפשוטי העם פרוטה לפרוטה ובחסדי המקום.

בשש השנים האחרונות החלו המוסדות “אור מאיר ושער השמים” לשים פעמיהם למקום מרווח וגדול יותר להגדלת התורה והאדרתה ולריבוי פעולות חסד, אשר ייעשו בבניין ובעבור זאת החלו בבניית המוסדות החדשים.

המבנה כולל בתוכו:

4 מקוואות – 
מקווה גברים, מקווה נשים, מקווה לנכים עם מנוף מיוחד, ומקווה לכלות. במקום שאין מקוואות כלל. וידוע גדולת מעלת מקווה ישראל וטהרתו שהוא יסוד חשוב ונדבח עיקרי בחיי ישראל הקדושים והאישה היהודיה, כנזכר במשנה במסכת שבת.

בית תמחוי – 
שיכלול בתוכו 300 מושבים שבו יאכלו אנשים מחוסרי כל. ואותם האנשים אשר אינם יכולים להגיע למוסדות, יקבלו את המנות באמצעות שליחים מטעמנו. ובנוסף מדי שבת, חג ומועדים נשלחים סלי מזון לנזקקים, בבחינת “כל דכפין ייתי ויאכול”. וידוע מעלת המשמח את אותם קששי יום שה’ משמחו ומשפיע לו ברכה עד בלי די. כנזכר בתלמוד במסכת בבא בתרא ובספרי החיד”א, כגון “מורה אצבע” ואחרים. – בית כנסת מרווח – בקומה מעל נמצא בית הכנסת מרווח וגדול לימות השבת והחג ולצידו בית כנסת צדדי לימות החול. כנזכר בגמרא במסכת ברכות על הפסוק “לשמוע אל הרינה ואל התפילה”.

כיתות לימוד וספרית הקדמונים – 
של חכמי העדות השונות ובו יוכל כל אחד לדעת את מעלת עדתו ומנהגו בבחינת “ועל יובל ישלח שורשיו”. כנזכר במדרש על הפסוק “מה טובו אוהליך יעקב משכנותך ישראל”.

במבנה יתקיימו שלושה כוללים:

כולל גיל הזהב.

כולל אברכים ללימוד תלמוד והלכה 
אשר ישמשו בעתיד לזכות הרבים ולמסירת שיעורי תורה ויראת שמים באזור כולו. וידוע מעלת זיכוי הרבים שהיודע זאת היה רודף אחריה כרודף אחר החיים ואין חטא בא על ידו כנזכר בזהר החדש ובמשנה באבות.

כולל חצות 
שבו ילמדו את תורת הזהר וספרי הח”ן בלילות. כנזכר בתלמוד במגילה – כל בית שאין נשמע בו קול התורה בלילה, סופו חרב וגודל במעלת הלימוד בלילות, כנזכר במשנה ברורה, ראשית חוכמה ואחרים

בבניין זה מתקיים הפסוק: “והגית בו יומם ולילה” בתורה וחסד.

וכל זאת בהצנע בסתר בלא עירוב גופים זרים אלא ע”י פשוטי העם התומכים במטרות תורה וחסד קדושים ונעלים אלו.

בבניין זה מתקיים הנאמר בדברי התנא במסכת אבות פרק א’: “על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים” – פשוטו כמשמעו.

יהי רצון שזכות התורה תגן בעדכם ובעד כל בית ישראל בארץ ומחוצה לה ותתברכו בכל הברכות של התורה. אמן כן יהי רצון