נאמר “ויקהל משה את כל ישראל“ דרשו בילקוט שהקהיל משה את ישראל, מדי שבת בשבתו ומידי חג, והודיעם את חוקי האלוהים ואת תורתו, וכן בגמרא במסכת פסחים משה עומד בפסח ראשון ומודיעים על פסח שני.

כידוע בעקבתא דמשיחא יהיו צרות רבות כנזכר בגמרא במסכת סנהדרין בפרק חלקי ובלבול רב כנזכר בספר “דרך חיים“, עד כדי שרק מלותיהם נאמרים וליבם בל עימם, כנזכר בספר הפנינים, וכתבי האר“י “ולא ידעו אנא ילכו לכן קמנו ונתעודד ובשם ה’ בטחנו שלא תצא תקלה מתחת ידינו להקשיב למלותיהם של ישראל ולחזקם ולתמכם בעיצה נכונה ע“פ דברי רבותינו בש“ס ובספרי מוסר, וברוך ה’ הבוטח בה’ חסד יסובננו.

רבים מתדבקים על דלתי ישיבתינו לבא להיעזר ולהתייעץ למען ידעו אשר יעשו ורואים ישועות רבות.

אנו תקווה וברכה שישלח ה’ מזור וברכה לכל עוניים של ישראל ויפסק בכוח התורה כמו שנאמר “באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו”.

אם הנכם מעוניינים גם כן לזכות לקבל עצה וברכה טובה שתרומם את מצבכם ותאיר את מזלכם בישועות גדולות ועצומות !!

צרו קשר עוד היום עם המזכירה לקביעת תור אצל הרב בטלפון מספר 052-8174441 או 052-6677701

ניתן לקבוע תורים בן השעות 08:30 עד 15:30

מוסדות “אור מאיר ושער השמים”בנשיאות  הרב אריה סויסה שליט”א
רחוב הרב מימון 1, קרית אתא מיקוד 28044
טלפון: 04-8436444 פקס: 04-8438441 נייד: 052-8174441