במוסדות מחלקים במהלך השנה אלפי סלי מזון לנזקקים.

גמילות חסדים היא אחת המצוות שאדם אוכל את פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. היא גם אחת משלושה דברים שהעולם עומד עליהם – “על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים”.